Med hjälp av atomuret i Tyskland kan du får rätt tid hemma på väggen – alltid

Atomuret i Tyskland står som tidangivare till de radioklockor som distribueras i Sverige i dag. Om några år kan en radiokontrollerad väggklocka styrd av atomuret i Tyskland bli årets julklapp.

En atomklocka är det mest exakta sättet att få reda på tiden på och har en extremt låg felmarginal, så låg att den under ens egen och alla sina arvingars efterföljande livstider aldrig kommer att gå fel. Atomuret utvecklas fortfarande och det senaste i klockvärlden är atomklockor som mäter tiden optiskt. Dessa har ännu lägre felmarginal och kommer aldrig att visa fel tid då människan inte kan räkna så långt.

Det finns atomur runt om i världen som alla är synkade och automatiskt ställer in sommar- respektive vintertid. De förser världen med rätt tid – alltid. I Sverige har vi vår gamla trogna Fröken Ur som alltid finns tillgänglig att ge oss exakt rätt tid och hon plockar i sin tur upp tiden från Sveriges tekniska forskningsinstituts atomur.  Mer info om atomklockor finns här.

Om man vill ha en riktigt tillförlitlig klocka så ska man investera i en så kallad radioklocka. I vissa fall marknadsförs radioklockor som atomklockor, men en riktig atomklocka är vansinnigt dyr, det finns inte särskilt många i världen. Man kan få en radiokontrollerad klocka som ett väggur eller ett bordsur och till och med som ett vanligt armbandsur. Radioklockan mottar signaler från ett atomur, i vårt fall oftast atomuret i Tyskland, med hjälp av radiovågor och vanligtvis ställer den även om sig mellan sommar- och vintertid i enlighet med atomuret. Den visar ibland också temperatur. Det är lätt att köpa dessa klockor online som med säkerhet alltid kommer att ge dig rätt tid.

Det finns massor av system i våra samhällen som är uppbyggda med hjälp av tid – förutom våra egna liv då förstås. En meter är sträckan som ljus färdas i vakuum under 1/299792458 och alla GPS:er som vi så blint litar på ska visa oss vägen runt om i världen tar hjälp av atomuret i sin teknologi. En meter var, innan atomuret gjorde det möjligt att mäta tid med så hög precision, betydligt mindre exakt och bestämdes genom avståndet mellan ekvator och nordpol delat på 10 miljoner.

Innan atomuret bestämdes tiden med hjälp av jordens rotation och jordens rotation runt solen. Det fungerade länge, men var inte tillnärmelsevis lika exakt som atomuret. Atomurets teknologi är baserad på svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Ännu tidigare mätte man tiden med hjälp av enkla solur och sandfyllda timglas. Ett tidigt urmakeri fanns registrerat på ett franskt kloster under 1200-talet så det mekaniska urverket som uppfinning kom nog runt den tiden eller lite tidigare.

Våra moderna samhällen är extremt beroende av exakt tid. Massor av funktioner är tidsinställda och skulle tiden ta slut skulle allt kollapsa. Nu kan tiden inte ta slut eftersom den egentligen bara är en mänsklig föreställning, eller ett fenomen, som idag kan mätas med väldigt exakta verktyg. Atomuret i Tyskland är ett av världens mest avancerade tidmätare.